Els nostres tractaments

Fisioteràpia teràpia manual

Tractaments de lesions comunes de la columna cervical i extremitat inferior amb diverses tècniques de forma manual (massatge, estiraments, etc.).

Fisioteràpia esportiva

Tractament de lesions derivades de la pràctica esportiva(sobrecàrregues, ruptures fibril·lars, edemes, luxacions, esquinços, etc..

Drenatge limfàtic

Massatges circulatoris manuals o amb pressoteràpia per tal d’afavorir el retorn venós i treballar en diverses patologies del sistema circulatori.

Reeducació postural global

Treball de una correcta higiene postural en la vida quotidiana, rectificació de mals hàbits a traves de la fisioteràpia.

Pilates

Treball combinat de exercicis terapèutics amb estiraments per ajudar i reforçar la musculatura en general de extremitat inferior i superior.

Sòl pèlvic

Tractament per a combatre les patologies i disfuncions derivades de la musculatura del sòl pèlvic.

Articulació temporo-mandibular (ATM)

Tractament de diverses lesions derivades de l’articulació temporo-mandibular

Ones de xoc

Teràpia amb maquinària per tal de tractar tendinopaties cròniques i calcificacions.

Ganxos

Tractament per destensar la musculatura, separar adherències i treball de cicatrius.

Punció seca

Técnica invasiva amb agulles per a tractar punts gallet i contractures en general.

Electroteràpia

Técnica a traves de electroestimulacions per tal de combatre sensació de dolor en patologies cròniques i agudes.

Magnetoteràpia

Tractament amb maquina de ones magnètiques per combatre lesions com edemes ossis, inflamacions, dolors crònics, fissures, etc..

Ventoses

Tecnica per desadherir les fibres musculars i cicatrius i oxigenacio dels teixits.

Osteopatia

Tractament mitjançant manipulacions o mobilitzacions de les diferentes estructures (músculs, vertebres...) tracta disfuncions o alteracions tant estructurals, viscerals, neurològiques, endocrines i immunològiques.